WAT IS VRIJMETSELARIJ?

GESCHIEDENIS

Onze Orde is gesticht in Frankrijk in het jaar 1893 door Maria Deraimes en George Martin en heeft
inmiddels vele loges in 60 landen. De Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij “Le Droit Humain”
is actief in Nederland sinds 1904 en omvat  momenteel 19 Loges.

Meer informatie: www.ledroithumain.nl

De vrijmetselarij is ontstaan uit zogenaamde Gilden van bouwlieden, die in de Middeleeuwen in West-Europa kathedralen bouwden. In dit stelsel was sprake van de leerling-, gezel- en meester- structuur, waar geleidelijk aan  kennis werd overgedragen en eigen gemaakt. Het ging oorspronkelijk om echte ambachtslieden, later kregen ook niet-handwerkslieden toegang tot de Gilden; die Gilden kregen meer en meer een sociale functie.
De kennis werd meer symbolisch toegepast en via ritualen overgedragen, waarbij gebruik werd gemaakt van de
Bouw- en Lichtsymboliek.

Wat is dat?    Bouw- en Lichtsymboliek

VRIJMETSELARIJ NU

Tegenwoordig gaat het in de vrijmetselarij om in symbolische zin te
“Werken aan  de ‘ruwe steen’, dat staat voor werken aan jezelf, ‘Ken U Zelve’.”
Door aan jezelf te werken, werk je aan een betere samenleving.
Verbeter de Wereld en begin bij jezelf.

 

 

De vrijmetselarij is een:

   1. inwijdingsgenootschap
   2. broederschap en staat voor Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap
   3. ontmoetingsplaats voor vrijdenkers
   4. levenswijze
   5. besloten maar niet gesloten vereniging
   6. organisatie waar eenieder gelijkwaardig is.
   7. streven naar niet- dogmatisch te zijn en respectvol met elkaar om te gaan
   8. mogelijkheid ondogmatisch en bewust te leven
   9. bewustwording van je verantwoordelijkheden naar jezelf en je omgeving
   10. bron van inspiratie en richtinggevend

CONTACT

terug naar begin

Reacties zijn gesloten.