Persoonlijke ervaring van een Vrijmetselaar

 

Ik ervaar een intense beleving tijdens een Ritueel/Ceremonie, een ervaring die diep bij mij binnenkomt. Naar mijn idee komt dat doordat er aspecten zijn, die aan mijn innerlijke gevoel appelleren.
Mij op een diep niveau raken.
Iets moet mijn Zelf raken waardoor ik geïnspireerd raak en mij verbindt met het Ritueel, de symboliek en de Zusters en Broeders in de Loge. Iets dat gemeenschappelijk wordt gedragen inspireert en geeft energie.

 

Vrijmetselarij is voor mij een zoektocht naar mijn diepste Zelf door zijn sfeer en zijn uitvoering. Het samen opbouwen, het Licht inbrengen, is een proces van “bouwen aan intenties”, het van de grond af opbouwen van een gezamenlijk veld van energie.


De basis wordt gebouwd, de Tempel in gereedheid gebracht.

Hierin kan ik mij openen voor inzichten die mij de talloze mogelijkheden van het Leven laten zien. Ik hoef alleen maar bewust te kijken en te kiezen wat ik binnenlaat. Wat wil ik transformeren naar die betere IK? De intentie waarmee ik dat doe, is de kracht die mij voortduwt.

 

 Goed beschouwd zijn symbolen gekozen om het Rituaal kracht bij te zetten, het te verduidelijken.
Door mij open te stellen kan ik ‘kijken naar’ en ‘helderder zien’, en daardoor inspireren mij deze symbolen.
Deze inspiratie is mijn zoektocht naar ‘openingen’ opdat het Licht (inzichten) naar binnen kan komen.
Verwachtingspatronen en oude structuren kunnen mij beperken, als ik eraan moet voldoen van mezelf en indien het niet uit mijn hart komt.
Oude gewoontes en verwachtingspatronen leer ik te doorzien en los te laten, indien ik dat zelf wil.

 

 Een Vrijmetselaar                                                                                                    terug naar begin