Beknopt jaarverslag Loge Serapis gevestigd te Bussum

Lid van de Nederlandse Federatie van de IOGVM ‘LE DROIT HUMAIN’

KvK nr. 32083174

 

Vrijgesteld van publicatie van de namen van de bestuursleden.

Doelstelling: In logeverband uitoefening van de Gemengde Vrijmetselarij.

De Loge heeft geen commerciële activiteiten.

De bestuursleden zijn onbezoldigd en mogen alleen de kosten die zij ten behoeve van de loge maken ter vergoeding aanbieden. Er geldt een forfaitaire kostenvergoeding. De bestuursleden hebben in het verslagjaar afgezien van het ontvangen van deze vergoeding. In de onderliggende cijfers zijn deze giften/kosten niet opgenomen.

Vanaf september 2022 heeft de loge haar werkzaamheden weer volop kunnen voortzetten.

 

Inkomsten en Uitgaven afgerond op € 5,-

BATEN EN LASTEN   2022-2023
     
BIJDRAGEN 1.510,00
INCIDENTELE BATEN 45,00
     
TELLING BATEN 1.555,00
TOTALE KOSTEN 1.320,00
     
EXPLOITATIE RESULTAAT 235,00