Wat is Vrijmetselarij? - Loge Serapis Bussum

Loge nr. 812 " Serapis "
te Bussum.
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Wat is Vrijmetselarij?

Vrijmetselarij doet wat met je!
De vrijmetselarij is ontstaan uit zogenaamde gilden van bouwlieden, die in de Middeleeuwen in West-Europa kathedralen bouwden. Het ging oorspronkelijk om echte ambachtslieden, later kregen ook niet-handwerkslieden toegang tot de gilden. Die gilden kregen meer en meer een sociale functie. Tegenwoordig gaat het gaat in de vrijmetselarij om in symbolische zin te “Werken aan de 'ruwe steen', dat staat voor werken aan jezelf. Door aan jezelf te werken, verbeter je de wereld. Zo proberen vrijmetselaren bewuster in de samenleving te functioneren en zo voor anderen en zichzelf in het dagelijks leven meer te betekenen en te bouwen aan een betere wereld. De vrijmetselarij heeft is een werkwijze, die u met hulp van de broederschap, het gebruik van inwijdingen en ritualen, op weg helpt om tot (nog) meer zelfontplooiing te komen.

De vrijmetselarij heeft een werkwijze, die je de weg wijst.
Het:
 1.  is een Broederschap der mensheid
 2.  staat voor Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap
 3.  is een Inwijdingsgenootschap
 4.  is een Ontmoetingsplaats, een Werkplaats of Loge voor vrijdenkers
 5.  is geen geloof of godsdienst, maar wel een religieuze levenswijze
 6.  kent een geheim, maar is niet geheimzinnig
 7.  is een organisatie waar een ieder gelijkwaardig is, ongeacht maatschappelijke functie of hiërarchie in het dagelijkse leven
 8.  verenigt mensen met uiteenlopende en soms tegenstrijdige meningen
 9.  maakt het mogelijk ondogmatisch en bewust te leven
 10.  leert je te toetsen hoe je in het leven staat, je bewust te zijn van je verantwoordelijkheden naar jezelf en je omgeving, ofwel "Ken U Zelve"
 11.  is ook een voortdurend zoeken naar een balans in je dagelijks leven
 12.  is een inspiratie bron om jezelf beter te leren kennen
 13.  werkt met de kracht van rituelen en een bouw- en licht symboliek
 14.  is richtinggevend, geen doel

De vrijmetselarij legt niemand een mening of een gedachtegoed op.
Het is aan een ieder om datgene dat gemeld wordt op waarheid te toetsen en daar een eigen mening over te vormen.Bijgewerkt: augustus 2019
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu