Wat doet men in de Loge? - Loge Serapis Bussum

Loge nr. 812 " Serapis "
te Bussum.
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Wat doet men in de Loge?


Het karakter van het Engels Rituaal

In de I.O.G.V.M “Le Droit Humain” wordt wereldwijd gewerkt volgens een 33 graden stelsel. Dit is de Oude en Aangenomen Schotse Ritus
(1 t/m 33º). In onze Nederlandse Federatie werken de loges met rituelen die ontleend zijn aan de Nederlandse, Franse of Engelse traditie. Dit zijn van elkaar afwijkende werkwijzen die allemaal vallen onder de eerste drie graden van de Schotse Ritus. Alles vastgelegd in door de Orde goedgekeurde ritualen.

Het Nederlands rituaal is ontleend aan de traditie van het Groot Oosten der Nederlanden. Het Frans rituaal is ontleend en vertaald uit een traditioneel Frans rituaal. Het Engels rituaal dat Loge Serapis gebruikt, is een rituaal dat in vele landen van de Britse Gemene Best gebruikt wordt. Het is een wat plechtig door beroemde Engelse theosofen bewerkt Engels Rituaal, de spreektaal is Nederlands. Het plechtige karakter komt naar voren door het gebruik van wierook en de muziek met samenzang. Waarbij vele leden helemaal niet goed kunnen zingen, maar dit wel vol overgave doen, waardoor het geheel toch heel harmonieus klinkt. Ooit heeft iemand eens gezegd: “Ik heb nog nooit zoveel mensen met zoveel overgave, zo vals horen zingen”. De kenmerken van muziek, samenzang en wierook zijn uniek voor dit rituaal. Het creëert een bepaalde sfeer waarin wij het plezierig vinden om te werken. Waarbij vooral het gebruik van wierook sfeer verhogend werkt. Wierook heeft dan ook een sterk zuiverende werking, het werkt in op alle grove vormen van onreine gedachten. Wierook heeft ook het element vuur in zich en is één van de vier elementen. Ook de andere elementen als aarde, water en lucht komen in dit rituaal naar voren. Het element lucht, bijvoorbeeld, brengen we door de muziek en samenzang in beweging.

In het Engelse Rituaal gaan we uit van de Aarde en brengen dit in contact met de Kosmos (geestelijke wereld). Zo beneden, zo boven (Aarde-Kosmos).

Bouw- en lichtsymboliek
In de Vrijmetselarij wordt gebruik gemaakt van de bouw- en lichtsymboliek. De werktuigen die in de bouw gebruikt worden, worden gebruikt als symbool om aan jezelf te werken. Symbolen zijn bedoeld om zonder woorden begrippen iets te duiden en te begrijpen. Daardoor kan door een ieder aan de gebruikte symbolen een eigen interpretatie kan worden gegeven. Hierdoor, zijn symbolen bij uitstek geschikt voor de Vrijmetselarij, waar niet aan dogma’s wordt gedaan. Het zijn als het ware de instrumenten waarmee de Vrijmetselaar aan zichzelf zijn innerlijk bewerkt, evenals vroeger de ambachtsman ruwe stenen bewerkte tot deze pasten in het bouwwerk. Een leerling-Vrijmetselaar wordt dan ook vergeleken met een ruwe steen, die nog bewerkt moet worden. Het is dan de bedoeling dat er een bouwwerk van begrip en harmonie wordt opgebouwd. Symbolen zijn als het ware de verzinnebeelding van iemands eigen innerlijk. In die zin zijn ze multi-interpretabel. Ze bieden ruimte om persoonlijk invulling te geven aan waarden en betekenissen die in ritualen centraal staan.
Naast de bouwsymboliek wordt ook gebruik gemaakt van lichtsymboliek.
Heeft u nog opmerkingen of een vraag? Neem dan contact met ons op.

Bijgewerkt: augustus 2019
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu